ثبت شرکت در تهران Secrets

می کند که نام مشابه شرکت دیگری را انتخاب نکرده باشید و اینکه این اسامی در لغت نامه دهخدا موجود هست یا خیر.

شرکتی است که مانند شرکت های سهامی سرمایه اش از سهام های وارد شده به شرکت تامین می شود و سرمایه آن برای خرید و فروش فقط در اختیار اعضای هیئت مدیره و سهامداران تقسیم می شود و افراد خارج از شرکت و عموم مردم نمی توانند سهام این شرکت را خریداری کنند؛ در نام شرکت نیز باید عنوان سهامی خاص در نام آن حتما ذکر شود.

بعد از تنظیم مدارک ثبتی توسط کارشناسان ما و ثبت در سامانه ثبت این مدارک باید توسط اعضای شرکت جهت ارسال به اداره ثبت امضاء شوند.

در حقیقت شخص با اقامت در قطر، در یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان با توان خرید بالا ساکن می شود و از این حیث امکان تحصیل در عالی ترین مراکز و شعب مدارس آمریکایی و اروپایی در قطر برای فرزندانش فراهم می گردد.

مهمترین مورد بعد از ثبت شخصیت حقوقی اخذ کپی برابر اصل تمامی اوراق تائید شده ثبتی می باشد چرا که این اوراق دگرباره صادر نخواهد شد مگر به صورت المثنی.

نکته مهم : برای ورود اطلاعات و تنظیم اطلاعات شما حتما نیاز به این دارید که یک کارشناس حرفه ای و یا یک موسسه ثبتی این مراحل را برای شما انجام دهد .

توجه داشته باشید که این پروسه می بایست حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ تاسیس شخصیت حقوقی انجام گردد.

دانش بنیان و وب سایت هرآنچه باید درمورد این شرکتها باید بدانید.

« تصمیمات جلسه » باید مطابق آنچه که در صورتجلسه اعلام شده باشد. همچنین طبق نمونه متون ارائه شده ارائه گردد.

از تمامی اوراق تائید شده شخصیت حقوقی ۲ سری امضاء شده داخل پاکت پستی اداره ثبت شرکت ها جهت بررسی کارشناسان آن اداره محترم می بایست ارسال گردد.

زیرا شرکای ضامن در ابتدا برای تاسیس شرکت، سهامی را به شرکت وارد نمی کنند و فقط ضمانت می دهند که در برابر مشکلات شرکت، مسئولیت رفع مشکل را بر عهده می گیرند.

با استفاده از کد فراگیر اطلاعات شخص به صورت یک پارچه و متصل در تمامی سامانه ها قابل دسترسی خواهد بود و نیازی به استعلام و ثبت جداگانه اطلاعات در هر اداره نمی باشد

در نتیجه ثبت هرگونه شخصیت حقوقی را به موسسه ثبت شرکت ذهن ناب بسپارید.

اولین و مهمترین تب موجود در سامانه ثبت شرکت ها ، عبارت از است ” تاسیس شخصیت حقوقی ” که با استفاده از این بخش اقدام به ثبت شرکت و یا موسسه خود می کنید .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *